بازخورد مشتری

لیلا

“گفتگوها می تواند یک کار مشکوک باشد. گاهی اوقات ، رمزگشایی گفته شده با آنچه در نظر گرفته شده است در بهترین حالت دشوار است. با این حال ، ارتباطات ابزاری ضروری در دنیای امروز است “